Виртуелна библиотека Србије  Lat | Ћир   
    О нама Упутства COBISS Препоручујемо... Радионице Контакт   
 

      ЦУК ― Центар за узајамну каталогизацију РС задужен је за следеће функције:

 • планирање и усклађивање активности у вези с рачунарским повезивањем библиотека у Србији;

 • обезбеђивање програмске опреме COBISS и корисничке документације за узајамну каталогизацију,
  за локално библиотечко пословање и за друге сервисе;

 • управљање узајамном базом података COBIB.SR и системом COBISS.SR;

 • стручна помоћ библиотекама приликом набавке, инсталирања и одржавања рачунарске опреме;

 • организовање и извођење образовања и стручна помоћ библиотекама и другим корисницима
  програмске опреме и сервиса COBISS;

 • обезбеђивање и одржавање заједничких рачунарских и комуникационих капацитета за рад система
  и централних сервиса;

 • стручна помоћ библиотекама приликом конверзије и преноса података из других система;

 • утврђивање оспособљености стручних библиотечких радника за учешће у узајамној каталогизацији.


 • Оснивачки акт ВБС центра

  Правилник о издавању лиценци